Günümüzde bulaşıcı hastalıklardaki artış özellikle DOMUZ GRİBİ, KKKA, HIV, HEİPATİT B, HEPATİT C gibi hastalıkların yaygınlaşması, EBOLA ve COVID19 gibi salgınlara maruz kalma riski en yüksek olan sağlık çalışanlarının korunması için gerekli tedbirlerin arttırılmasını gündeme getirmiştir.      
     Bu tedbirlerden birisi de hasta kaynaklı kan ve benzeri vücut sıvılarının sıçrama riski olan durumlarda göz ve yüzün korunmasıdır. Göz mukozası ve bütünlüğü bozulmuş deri de öncelikli korunması gerekli alanlardır. Bununla ilgili yaptığımız araştırmalar neticesinde ülkemizde gözlük ve cerrahi maske kombinasyonu dışında yaygın kullanıma uygun bir malzemeye rastlanamamıştır. Gözlük kullanımı genellikle çeşitli sebeplerden düzenli değildir ve kullanılan yerlerde de kullanımı ve kullanım sonrası dezenfeksiyonu bir prosedüre bağlanmamıştır, tamamen kişilerin inisiyatiflerindedir. Ayrıca cerrahi maskeler de kullanıcıyı değil karşısındakini yani hastayı korumak için takılan  malzemelerdir. Ancak N95 tarzı bir maske koruyuculuk sağlar ki o’da kan ve vücut sıvısıyla temas eder etmez yenisiyle değiştirilmek şartıyla.      
     Bu tespitilerden sonra yüzün tamamını koruyan maskeler üzerine araştırmalar yaptık ve cerrahi uygulamalara cevap verecek kendi ürünümüzü geliştirip patentimizi aldık.. Ve “Tek Kullanımlık Yüz Siperi'ni” sağlık çalışanlarının kullanımına sunduk. Yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucu ürünümüz umduğumuzdan daha fazla ilgi gördü. Hastanelerin enfeksiyon kontrol komiteleri, çalışan güvenliği birimleri ve kalite birimleri Yüz Siperi kullanılması ve kullandırılması konusunda olumlu görüşlerini belirtiler. Ayrıca  Sağlık Bakanlığının  en son Aralık 2008 de yayınladığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi, 112 Hizmet Kalite Standartları Rehberi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri Hizmet Kalite Standartları Rehberinde de “kan veya vücut sıvısı sıçrama/damlama riski olan yerlerde nem bariyerli önlük, eldiven ve yüz maskesi bulundurulmalı ve kulanılmalıdır” diyerek çalışan güvenliği açısından önemini bir kez daha  vurgulamıştır.
Bilindiği üzere tüm cerrahi girişimlerde kan ve vücut sıvısı sıçrama riski vardır, ayrıca acil servisler ve 112’ ler en riskli servislerdir. Acil servis ve 112’ler çoğunlukla hasta tıbbi durumu hakkında sıfır bilgi ile müdahale etmek zorunda kalan ekiplerdir. Bunun dışında kontamine alet ve ekipmaların (cerrahi aletler, bronkoskopiler, endoskopiler, pansuman setleri vb) dezenfeksiyonunu yapan personelin korunmasında da ayrıca önemlidir. Diş hekimliği bugün siperi kullanan ender yerlerden biridir ancak kullandıkları yüz siperleri çok kullanımlık olduğundan ve yine kullanımı ve kullanım sonrası dezenfeksiyonu bir prosedüre bağlanmadığından kontaminasyon riski taşımaktadır.      
     Son yıllarda çalışan güvenliği önemi gittikçe artan bir eğilim göstermektedir. Bunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden etkilenen sağlık çalışanlarının raporlanmasının da  etkisi büyüktür. Maalesef  ülkemizde KKKA öncesi hasta kaynaklı enfeksiyonlar raporlanmadığı veya yayınlanmadığı için bugün elimizde detaylı bir istatistik bulunmuyor. Bu sebeple toplumumuzun genel hastalığı olan “bana birşey olmaz” yer yer de olsa yüz siperi kullanımı için de dile getirilmektedir. Daha da kötüsü bazı hastane idareleri bu yeni korunma tedbirini bütçeleri için ek bir yük olarak görüp stoklarına almayarak çalışan güvenliğinden kaçınmakta bir sorun görmemektedirler.      
     Ama biz buna rağmen büyük çoğunluğun ilgisi ve desteği ile doğru bir ürün geliştirmenin huzuruyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.A. Günay Şener
Genel Müdür